7. Wildhage 24 (Particulier)

Voorheen tandarts Temmerman
Voor het huis links aan de gevel