Home

Scholing AED Stichting Heartsafe Teteringen 2022-2023

December 2022 en januari 2023 hebben we weer een groot aantal cursisten getraind voor de reanimatie en AED.

Alle medebewoners die jaarlijks deelnemen aan deze training zijn weer opgefrist. We hebben ook nieuwe AED vrijwilligers erbij gekregen. Onze dank daarvoor, maar er zijn er ook afgevallen en we krijgen landelijk gezien steeds minder vrijwilligers. Weet u iemand in uw omgeving die ook één keer per jaar een opfriscursus wil bijwonen en “Buurthulpverlener” wil worden, laat die zich dan bij ons aansluiten.

Wat is een AED?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar en gemakkelijk bedienbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Het apparaat kan via het toedienen van elektrische schokken het hartritme weer op gang helpen. Het apparaat wordt altijd ingezet in combinatie met reanimatie. Iedereen kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doel treffend te handelen. U herkent een AED aan het beeldmerk hiernaast

Hoe Herkent u een hartstilstand?

Het slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos. Hij reageert niet wanneer u hem aanspreekt of voorzichtig zijn schouders schudt. Ook ademt het slachtoffer niet of onregelmatig. De kans om een hartstilstand te overleven stijgt als omstanders tekenen van een hartstilstand herkennen.

Hartslag Nu
Hartslag Nu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.
Snelheid is geboden!

  • Daarom een AED Cirkel

Het is belangrijk dat een AED bij een hartstilstand zo snel mogelijk wordt ingezet, want dit vergroot de levenskans. Die snelle inzetbaarheid wordt bereikt door genoeg AED’s beschikbaar te hebben die 24/7 gebruikt kunnen worden en omringd zijn met voldoende opgeleide bedieners en via 112 ingezet kunnen worden. Een AED cirkel heeft een straal van 500 meter. Dit is de algemeen aanvaarde maat waarbij binnen 6 minuten de juiste dingen gedaan worden, namelijk; 1. Direct 112 bellen 2. Reanimatie starten 3. Defibrilleren Onderzoek toont aan dat op deze manier de overlevingskans van het slachtoffer verdubbelt.